Vad gör vi?

Tillvaratar medlemmarnas intressen av trivsel och gemenskap inom Lilla Harrie by med omnejd.

Driver en samlingslokal som kan uthyras i första hand till byalagets medlemmar, men även till verksamheter.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Medlem i byalaget kan den bli som bor i Lilla Harrie by med omnejd. Även den som tidigare haft ankntytning till Lilla Harrie kan beviljas medlemskap.

Styrelsen

Uppdateras, välkommen åter!